Vermogensopbouw voor korte of lange termijn

Vermogen opbouwen doet u vaak om uw doel te bereiken, er zijn vele mogelijkheden om uw vermogen op te bouwen.
U kunt het natuurlijk in een oude sok stoppen, in uw kluis thuis bewaren of een spaarrekening openen bij uw bank of verzekeraar.
Bij uw bank of verzekeraar kunt u vaak kiezen tussen verschillende spaarvormen. Een variabele rente die meebeweegt met de marktrente, of een vaste rente over bepaalde periode.
Het is goed om eerst uw doel(en) te bepalen en te kiezen waar uw voorkeur naar uitgaat. Daarna is het belangrijk te bepalen wanneer u het vermogen nodig heeft. Er zijn kort- en langlopende contracten met verschillende voorwaarden en opnamemogelijkheden. Tenslotte bestaat er nog het verschil tussen “bruto”sparen box 1 (oudedagsbanksparen/lijfrente) en “netto”sparen box 3, of een combinatie hiervan.

Veel mensen hebben een lijfrenteverzekering afgesloten die eerder tot uitkering komt dan hun eigen AOW leeftijd. Zij kunnen er voor kiezen om dit opnieuw vast te zetten tot het moment dat zij hun echte AOW leeftijd bereiken.

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact met ons op.
Meer informatie over de service en kosten van onze dienstverlening kunt u lezen in ons dienstverleningsdocument vermogen.

 

EFA-keurmerk