Sparen voor korte of lange termijn

Sparen doet u vaak om uw doel te bereiken, er zijn vele mogelijkheden om uw spaargeld weg te zetten.
U kunt het natuurlijk in een oude sok stoppen, in uw kluis thuis bewaren of een spaarrekening openen bij uw bank of verzekeraar.
Bij uw bank of verzekeraar kunt u vaak kiezen tussen verschillende spaarvormen. Een variabele rente die meebeweegt met de marktrente, of een vaste rente over bepaalde periode.
Het is goed om eerst uw doel(en) te bepalen en te kiezen waar uw voorkeur naar uit gaat. Daarna is het belangrijk te bepalen wanneer u het spaargeld nodig heeft. Er zijn kort- en langlopende contracten met verschillende voorwaarden en opnamemogelijkheden. Tenslotte bestaat er nog het verschil tussen “bruto”sparen box 1 (oudedagsbanksparen/lijfrente) en “netto”sparen box 3, of een combinatie hiervan.

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact met ons op.
Meer informatie over de service en kosten van onze dienstverlening kunt u lezen in ons dienstverleningsdocument vermogen.

 

EFA-keurmerk