Hoe handelt u als u een klacht heeft?

Vanzelfsprekend doen we ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch niet tevreden zijn over onze dienstverlening, kunt u dit allereerst bij ons melden. We zullen uw klacht in behandeling nemen en ons uiterste best doen dit naar tevredenheid op te lossen.

Als naar uw mening de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u dit kenbaar maken bij:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)
Postbus 93257
2509AG Den Haag
Telefoon     0900-3552248
Email          info@kifid.nl
Internet       www.kifid.nl

Ons registratienummer bij KiFiD: 300.016296