Advisering met betrekking tot het opstellen van een levenstestament en testament

Heeft u er al over nagedacht wie uw financiële en medische zaken gaat oppakken als u bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname of ziekte tijdelijk of permanent wilsonbekwaam wordt?
Denk hierbij aan een revalidatie na een herseninfarct (tijdelijk) of de aandoening dementie.

Als u niets doet, kunnen uw naasten via de kantonrechter het bewind over u aanvragen.
Aan een bewind zitten allerlei wettelijke regels en beperkingen.
Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om zonder toestemming van de kantonrechter uw (gezamenlijke echtelijke) woning te verkopen of om uitgaven te doen boven de €1500!
Ieder jaar dient een bewindvoerder rekening en verantwoording aan de rechtbank te overleggen. Erg vervelend en bovendien tijdrovend voor uw naasten.

U kunt veel ellende en ongemak voorkomen door het opstellen van een persoonlijk levenstestament.
Hierin kun u aangeven wie u het vertrouwen geeft om zaken voor u te behartigen.
Een levenstestament bevat een tweetal volmachten. Eén op financieel gebied en één op medisch gebied.
U kunt zelf bepalen wat deze persoon of personen wel of niet mogen met uw levenstestament.

Een levenstestament is dus een document waar u tijdens uw leven nog wat aan heeft!

Een persoonlijk testament is een document wat pas ingaat na uw overlijden. Een testament kan dus nuttig zijn voor iedereen.

Met een testament bepaalt u zelf hoe en door wie uw nalatenschap afgehandeld wordt. Hiermee voorkomt u onvoorziene kosten of vervelende situaties voor uw nabestaanden.

U kunt onder andere vastleggen:

  • wie uw erfgenamen zijn
  • wat u ze wil nalaten
  • wie de zorg voor uw minderjarige kinderen of kinderen met een beperking op zich neemt
  • dat u geen onnodig hoge erfbelasting betaald
  • dat u geen onnodig hoge eigen bijdrage zorg betaald
  • wie uw testamentair executeur is
  • wat uw overige wensen zijn

Een goed testament kan u duizenden euro’s aan erfbelasting en eigen bijdrage in de zorg besparen!

Boom & Van Heest heeft een netwerk opgebouwd met lokaal gespecialiseerde notariskantoren op het gebied van familierecht.
Er is immers een deskundig notaris nodig om de akten, het levenstestament en testament, voor u te passeren en te bewaren in zijn kluis.
Deze akten worden ingeschreven in de daarvoor bestemde registers. Iedere notaris in Nederland kan zo nagaan of er een geldig levenstestament of testament is.

Adviseurs Richard van Heest en Henri Boom zijn FES gecertificeerd en deskundig op het gebied van levenstestamenten en testamenten.
Samen met u bekijken Richard of Henri naar een passende oplossing die aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden en gezinssituatie.
Tijdens het intake gesprek bij u thuis helpen Richard of Henri u met het maken van de juiste beslissingen die kunnen worden opgenomen in de definitieve akten.

Geïnteresseerd? Vul uw gegevens in op het contactformulier. Dan nemen wij spoedig contact met u op voor het plannen van een afspraak.