Prinsjesdag Rutte III, gevolgen voor uw portemonnee en uw hypotheek.

Prinsjesdag Rutte III, gevolgen voor uw portemonnee en uw hypotheek.

Na bijna een jaar Rutte III, komt het kabinet op prinsjesdag 2018 met onder andere de volgende plannen en maatregelen.

Invoering van twee belastingschijven in 2021. Dat betekent dat in 2021 37,05% belasting moet worden betaald tot een inkomen van € 68.507 en daarboven het toptarief van 49,5%
In 2014 is de afbouw van de maximale hypotheekrente aftrek al ingezet. De aftrek wordt versneld afgebouwd naar 37,05% in 2023 voor iedereen. Dit gaat in stappen van 3% per jaar.

De maximale hypotheek blijft afhankelijk van 2 grenzen:
– Inkomensnormen (Loan-To-Income)
– Marktwaarde van de woning (Loan-To-Value)

De Loan-To-Value (LTV) blijft in 2019 100%. Dit betekent voor veel starters dat ze de bijkomende kosten uit eigen middelen moeten financieren.
In sommige situaties is het mogelijk hiervan af te wijken. Het moet dan gaan om het herstellen van funderingen, dakconstructies, verzakkingen van gevels of energiebesparende maatregelen.

Per 1 januari 2019 gaat de NHG-grens naar € 290.000
De NHG-grens is het maximale bedrag waarvoor u garantie krijgt van het waarborgfonds eigen woning. Doordat u deze garantie verkrijgt, rekent de hypotheekverstrekker een lagere rente!
De kosten voor NHG (Nationale Hypotheek Garantie) verdient u vaak binnen een jaar terug.

In 2048 wordt de wet Hillen helemaal afgeschaft. Deze wet was in het leven geroepen om mensen die hun hypotheek (grotendeels) hadden afgelost, geen bijtelling te geven voor het hypotheekvrije bezit van hun eigen woning.
Stapsgewijs moeten ook mensen die hun hypotheek (grotendeels) hebben afgelost weer een bepaald percentage van de WOZ waarde van hun woning bij hun inkomen optellen.
Hierover moet dan inkomstenbelasting worden betaald.

Vrijgesteld spaargeld/vermogen per volwassen persoon wordt in 2019 € 30.360
Over het meerdere moet vermogensrendementsheffing worden betaald. Hoe hoger het vermogen hoe hoger de belastingdruk.

De algemene heffingskorting en de arbeidskorting gaan omhoog de komende jaren tot 2021, waardoor arbeid loont.

Om uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% terug te dringen in 2030 wordt de energiebelasting op aardgas hoger, maar voor elektriciteit lager. Door de hogere energiebelasting is een gemiddeld Nederlands huishouden circa € 150 per jaar meer aan energie kwijt.

Het verplicht eigen risico voor de basis-zorgverzekering blijft € 385 per jaar en geldt voor iedereen vanaf 18 jaar.
De eigen bijdrage voor geneesmiddelen wordt vanaf 2019 maximaal € 250 per jaar. Dit is een voordeel ten opzichte van de huidige regeling.

De zorgtoeslag stijgt in 2019 voor eenpersoonshuishoudens met circa € 100 per jaar. Voor meerpersoonshuishoudens met circa € 290 per jaar.

De plannen van de regering moeten nog door de Tweede en de Eerste Kamer goedgekeurd worden. De plannen kunnen daardoor nog wat wijzigen. Wilt u meer informatie over de wijzigingen in de basisverzekering? Kijkt u dan op de site van de Rijksoverheid.

Uiteraard kunnen bovenstaande zaken vragen oproepen over de hoogte van uw maximale hypotheek als u een (andere) woning koopt, of andere vragen over uw financiële situatie.
Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Richard 06 2467 9249 of Henri 06 4181 1486